HAN-porten

Vad är HAN-porten på den nya elmätarna?

Vad kan HAN-porten användas till? Hur gör jag för att använda porten? Här kan du läsa frågor och svar om HAN-porten på de nya elmätarna. 

Varför finns det en HAN-port på elmätaren?

Porten, som också kallas för kundport eller kundgränssnitt, är ett myndighetskrav. Senast år 2025 ska alla elmätare i Sverige ha porten. Porten tillåter kunden att i nästan realtid ta ut mätvärden om sin egen elanvändning.

Vad kan HAN-porten användas till?

Porten används för att kunden ska kunna ta ut nära realtidsvärden från elmätaren. Det kan vara intressant för en kund att följa sin nuvarande förbrukning och/eller strömmar och spänningar. Kunder kan ha egna system där den här typen av värden läses in, lagras och används för t.ex. optimering av sin energianvändning eller lastbalansering. Det finns redan produkter ute på marknaden som använder sig av data från HAN-portar på elmätare och det är en marknad som förväntas att växa.

Vilken data kan du som kund läsa ut?

Parametrar som du kan ta ut via HAN-porten är:

  • Mätarens aktuella datum och tid
  • Mätarnummer
  • Mätartyp
  • Momentan effekt i alla fyra kvadranter (import, export, aktiv, reaktiv)
  • Total energi (mätarställning) i alla fyra kvadranter (import, export, aktiv, reaktiv)
  • Spänning per fas
  • Ström per fas

Dataströmmen pushas ut från mätaren var 15:e sekund.

När kan jag börja använda HAN-porten?

Porten finns tillgänglig så snart du fått en ny elmätare installerad. Mätaren skall vara utbytt 2020 eller senare för att fungera. Innan du kan läsa av data ur den behöver porten aktiveras av Vaggeryds Energi. Aktiveringen sker endast på kundens begäran. Du kan kontakta kundtjänst om du vill beställa aktivering av porten.

Jag har anslutit en kompatibel utrustning men jag får inte ut någon data

Porten är i normalläget inaktivt och måste aktiveras av Vaggeryds Energi. Aktivering sker fjärrstyrt och utan kostnad.

Kostar det någonting att använda HAN-porten?

Nej, användning av porten erbjuds utan kostnad. Du behöver komplettera med en HAN-modul som du kan köpa av oss för 495:- ink moms. Även andra HAN-moduler som erbjuds på marknaden funkar för ändamålet. Vaggeryds Energi tar heller inga avgifter för aktivering eller inaktivering av porten.

Vem kan läsa av data från porten?

Myndighetskravet säger att porten ska vara inaktivt om den nuvarande kunden inte har begärt aktivering av den. Du som kund har ansvar för att endast behöriga har åtkomst till en aktiverad port. När kunden begär inaktivering, flyttar från adressen eller att nätavtalet av annan anledning avslutas är det Vaggeryds Energis ansvar att porten inaktiveras igen tills nästa kund begär aktivering.

Är det endast via HAN-porten jag kan se min elanvändning?

Du kan även logga in på mina sidor för att se dina mätvärden. Du loggar enkelt in med ditt kundnummer som du finner längst upp till höger på din faktura samt de fyra sista siffrorna i ditt person- eller organisationsnummer

Hur är det med säkerheten med porten?

Vad gäller elsäkerheten så leds ingen farlig ström genom porten. Vad gäller datasäkerhet så är endast envägskommunikation möjlig genom porten. Man kan alltså endast läsa av information ur elmätaren, inte ladda upp information in i elmätaren genom porten. Enligt myndighetskrav så får inte porten vara aktiverad förutom när kunden med nätavtal för anläggningen med just den elmätaren har begärt aktivering. En aktiv port har kunden själv ansvar för att begränsa fysisk åtkomst till.

VEABs Han-modul kostar 495:- ink moms.