Elhandel

Avtal eller inte?

Svaret på frågan om avtal eller inte avtal är enkel. Det blir otvivelaktigt, ja, det är fördelaktigt att teckna avtal av något slag. Skälet till det är enkelt. Det blir billigare. För om man vet att vi har dig som kund under en tid framöver, så har vi ett bättre underlag för våra inköp och kan därmed sätta ett lägre pris.

Men hur avtalet ska se ut har vi inget lika givet svar på. Där är det många faktorer som spelar in. Hur ser elpriset ut idag? Kan de väntas gå upp, ligga kvar eller kanske rent av gå ner?

Som privatkund kan du hos oss välja mellan olika avtalsformer.

Fast elpris

Är en produkt för dig som vill vara säker på ditt elpris. Fast elpris är ett enkelt och tryggt sätt att handla el på och kräver minsta möjliga engagemang från Dig som kund.

Rörligt elpris

Är en produkt för dig som är beredd att ta risker. Priset baseras på vårt inköpspris och följer kursen på elbörsen NordPool, vilket betyder att du betalar marknadens pris både upp och ner. Du kan alltid byta till fastprisavtal eller mix 50/50 till nästkommande månadsskifte.

Mix 50/50

Är en produkt för dig som vill ha trygghet men också möjlighet. Hälften av din elanvändning prissätts till ett stabilt Fast elpris och resterande till Rörligt elpris som månadsvis följer prisutvecklingen på elbörsen NordPool.

Rörligt timpris

Passar dig som är intresserad av elbörsen och som vill styra din elanvändning mot elmarknadens timspot. Med rörligt timpris har du möjlighet att påverka din elkostnad, genom att du tar del av elmarknadens prisvariation, där priset på varje kWh du använder styrs av elbörsen Nordpools timpris.

Vill du veta mer om Rörligt timpris klicka här.

Anvisningspris

Är en produkt som du får om du inte gjort ett aktivt avtalsval.

Klimatvänlig el

Nu kan du som kund välja elenergi som gynnar elproduktion från förnyelsebara energikällor

Till en kostnad på 8 öre/kWh (10 öre inkl moms)

El som produceras på olika sätt påverkar miljö och klimat i olika stark grad. Vill du köpa el som till 100 % utgörs av förnyelsebar el så kan du välja tillägget klimatvänlig el till ditt vanliga elavtal.

Klimatvänlig el från Vaggeryds Energi AB har sitt ursprung i vattenkraft från Vaggeryds Energis kraftstation i Lagan, annan nordisk vattenkraft, el producerat med hjälp av biobränsle eller från vindkraft.

Ditt aktiva val innebär att efterfrågan på förnyelsebar el påverkas. På sikt kommer därmed utvecklingen att gå emot elproduktionen i allt större utsträckning kommer från källor med liten miljö- och klimatpåverkan.

Energispartips

Energieffektivisering är bra för den egna plånboken och bidrar också till att samhället använder mindre resurser till att producera energi i form av till exempel el eller värme. Ofta kommer du långt genom att helt enkelt tänka efter, och att medvetet använda el och annan energi så smart som möjligt i din vardag.

Använder jag mycket eller lite el i förhållande till andra konsumenter?

Man brukar säga att följande årsanvändning av el är normalvärden för olika typer av hushåll:

Lägenhet: 2000 kWh/år (alltså i huvudsak hushållsel)
Villa utan elvärme: 5000 kWh/år
Villa med direktverkande elvärme: 20 000 kWh/år

Variationerna är dock stora mellan hushållen. Har du till exempel tvättmaskin och torktumlare i lägenheten använder du troligen mer el än 2000 KWh/år. Golvvärme i badrummet innebär också mer elanvändning.

Istock 603853080

Var kan jag få oberoende rådgivning om tillgängliga energieffektivitetsåtgärder?

I varje kommun finns det en energi- och klimatrådgivare. Du kan ringa eller mejla till din kommun för att få kontakt med rådgivaren. Inriktningen på rådgivningen är opartisk, kostnadsfri samt teknikneutral.

Energirådgivning i Vaggeryds Kommun
Energicentrum

På Energimyndighetens hemsida kan du läsa mer om energi- och klimatrådgivningen:

Energimyndigheten, energieffektivisering

För vanliga hushåll finns många tips på Energimyndigheten, 10 snabba energispartips