Dina rättigheter

Istock 501912142

Dina rättigheter som konsument

Om du har haft kontakt med vår kundservice och inte är nöjd med beslutet eller hanteringen av din fråga finns det flera instanser du kan vända dig till.

På dessa platser hittar du råd och information om dina rättigheter som konsument (klicka på länkarna nedan).

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Energimarknadsbyrån

Energimarknadsinspektionen

Konsumentrådgivningen (Vaggeryds Kommun)

Dollarphotoclub 78148463

Ångra/reklamera köp

När du tecknar elhandelsavtal med oss på distans, via telefon eller på vår webbplats har du alltid möjlighet att ångra dig. Ångerrätten startar när du tecknar avtal med oss och ångerfristen är 14 dagar från den dag avtalet tecknades. För att utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss. Det gör du genom att kontakta oss via telefon, mail eller skicka in Konsumentverkets blankett för ångerrätt.