Dina rättigheter

Dina rättigheter som konsument

På dessa platser hittar du råd och information om dina rättigheter som konsument.

Klagoguiden

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Energimarknadsbyrån

Energimarknadsinspektionen

Konsumentrådgivningen (Vaggeryds Kommun)