Serviceavtal

Du äger och ansvarar för fjärrvärmecentralen i ditt hus. Att vara säker på att den fungerar som den ska och arbetar effektivt är inte alltid lätt att veta. Därför erbjuder Vaggeryds Energi serviceavtal. Med Serviceavtal kan du försäkra dig om att fjärrvärmecentralen är i gott skick och skulle det hända något finns vi där och hjälper dig.

I Serviceavtal ”Trygg” och ”Tryggt och enkelt” ingår hembesök med översyn av fjärrvärmecentralen. Översynen omfattar funktionskontroll av värmeväxlaren och reglerventiler, kontroll och justering av reglercentral, tillsyn av pump, läckagekontroll samt kontroll och justering av expansionssystemet.

DET HÄR ERBJUDER VI

Serviceavtal finns i tre olika varianter, för att du själv ska kunna välja det alternativ som passar dina förutsättningar bäst.

GRUND 99kr/mån

Innefattar rabatt hos Vaggeryds Energi AB på alla arbeten och material för fjärrvärmecentralen, fri support samt prioriterad vid felavhjälpning

TRYGG 149kr/mån

Innefattar 5 års garanti på fjärrvärmecentral, regelbunden kontroll av fjärrvärmecentral, rabatt hos Vaggeryds Energi AB på alla arbeten och material för fjärrvärmecentralen, fri support samt prioriterad vid felavhjälpning

TRYGGT OCH ENKELT 299kr/mån

Innefattar 8 års garanti på fjärrvärmecentral, regelbunden kontroll av fjärrvärmecentral, inga kostnader för arbete och reservdelar under garantitiden, rabatt hos Vaggeryds Energi AB på alla arbeten och material för fjärrvärmecentralen efter garantitiden, fri support samt prioriterad vid felavhjälpning och fri jourservice dygnet runt.

Ladda ner prislista och produktblad för serviceavtal

Är du intresserad av ett serviceavtal tar du kontakt med peter.waldenstrom@vaggerydsenergi.se eller kontakta kundtjänst på 0393-785 00