Ny värmeproduktion

Här nedan kan du följa utvecklingen på vår nya fjärrvärmeproduktion ner på Götafors industriområde

Vaggeryds Energi AB planerar för en modernisering av fjärrvärmeproduktionen i tätorterna Vaggeryd och Skillingaryd. De två tätorternas fjärrvärmenät som idag är separata ska kopplas ihop för att huvudsakligen försörjas av en gemensam ny fjärrvärmeanläggning med en strategisk placering centralt i det gemensamma nätet.

Vaggeryds Energi AB och Waggeryd Cell AB har även tecknat ett avtal om återvinning av restvärme. Detta avtal innebär att värme som Waggeryd Cell tidigare kylt bort nu kan användas till att värma upp bostäder, lokaler och industrifastigheter via Vaggeryd Energis fjärrvärmenät

Projektet har beviljats stöd från Klimatklivet vilket är statens och EUs program för att stödja projekt som bidrar till minskade klimatutsläpp.

 

Här nedan kan du se byggprocessen live!

Det övre fönstret visar en livestreaming.

För att starta timelapsfunktionen klickar du på Play-knappen ovan

Supplied by InSupport

Information om projektet kommer löpande här nedanför

2023-10-30

Tidigt på måndagsmorgonen kom så den första leveransen av biobränsle till det nya fjärrvärmeverket i Götafors. Bränslet är tänkt att användas till de stundande proveldningarna i de nya pannorna.

2023-10-23

Arbetet med den nya fjärrvärmeledningen fortlöper. På Nådastigen pågår nu en komplex skarvning av fjärrvärmerör som sedan skall gå vidare in mot Odengatan.. 

2023-09-15

Projektet fortsätter nu längs med gång och cykelvägen på Nådastigen

Avstängd cykelväg

Då det blir mycket trångt i området kommer en del av gång och cykelväg behöva att stängas av under arbetet. Röd markering på bilden nedan visar avstängd sträcka. Grön markering visar alternativa gång och cykelvägar under perioden v.37-44.

 

2023-09-07

Södra Parkvägen avstängd

Torsdagen den 14:e september klockan 21:00 stängs Södra Parkvägen av för passage. Man kommer under natten gräva av vägen och lägga ner fjärrvärmerör. Arbetet beräknas vara klart på fredag morgon klockan 06:00.  Busshållplatserna Valhallavägen, Vaggeryd station och Strandvägen dras tillfälligt in. Bussresenärer hänvisas under denna period till hållplatserna i Götafors respektive Torsbo.

2023-09-06

Trångt på Västra Promenaden

Västra Promenaden är nu uppgrävd hela sträckan. Det är skyltat med enkelriktat och mycket smalt på vissa passager längts sträckan. Återfyllning påbörjas från söder under v.36

 

2023-08-07

Projektet fortsätter på Västra Promenaden

Under v.32 till v.41 grävs det fram ny fjärrvärmeledning längs Västra Promenaden i Vaggeryd.

Det kommer att bli mycket trångt i området. Vägsträckan skyltas om till enkelriktat, vägen kommer bitvis att behöva stängas av för genomfartstrafik. Parkeringsförbud råder på sträckan under arbetet.

Blå sträcka planeras under vecka 32-39

Lila stäcka planeras under vecka 34-41

 

 

2023-06-01 till 2023-07-31

Cykel och gångvägen är återställd

  • Cykel och gångvägen mellan Vaggeryd och Skillingaryd är asfalterad och öppnad.
  • Genomfartsförbudet mellan Södra Park och Smedbygatan är hävt då både bil, cykel och gångväg är återställd på Smedbygatan och Götarpsvägen. 

 

  • Cykelvägen längs järnvägen, bakom Slättensförskola, är åter öppen.
  • Genomfart förbi Pumpgatan och Banbrogatan är åter öppen.

2023-05-25

Pannorna är på plats

Arbetet med att bygga ny värmeproduktion går framåt. Efter att under en längre tid ha förberett med markarbete, armering och gjutning av grund, så var det under onsdagen dags för att lyfta dit pannorna. Pannkropparna mäter ca 8 meter på höjden och väger ca 25 ton styck. Lyftarbetet fick därför utföras med en mobilkran av den större modellen. På onsdagseftermiddagen stod båda på plats. Nu väntar arbetet med att montera ihop pannorna med tillhörande kringutrustning innan man kan börja bygga stommen för själva huskroppen.

2023-05-24

Tillfällig gång- och cykelväg upphör

Gång- och cykeltrafikanter mellan Vaggeryd och Skillingaryd kan nu använda sig av den ordinarie sträckningen in mot Vaggeryd. Den tillfälliga barriären mellan körbana och GC-väg på Jönköpingsvägen plockas nu bort och ordinarie hastighetsbestämmelser gäller åter på platsen.

 

2023-05-15

Stängt för genomfart mellan Pumpgatan och Banbrogatan

Måndag 15 maj är korsningen Pumpgatan/Banbrogatan i Vaggeryd avstängd för genomfart (markerat med röd färg på kartbilden nedan). Alla boende i området ska kunna ta sig till sina fastigheter men kan behöva ta en annan väg. Gång och cykelväg får en tillfällig omdirigering utmed Jönköpingsvägen. Avstängningen beräknas vara kvar under några veckor.

2023-05-08

Trädfällning

Arbetet med ny fjärrvärmeledning är nu framme på cykelvägen vid Slättens förskola. För att kunna fortsätta mot Pumpgatan måste en del träd som står nära järnvägen sågas ned. Dessa skall sågas ned när det inte går någon tågtrafik på spåret. Trafikverket har därför gett sitt tillstånd att ta ner dessa träd v.19 nattetid.

Trädfällningstillståndet startar 8 maj kl. 21:15 och pågår till 9 maj kl. 06:35

Arbetet kommer medföra buller från motorsågning och aktivitet i form av personal och transporter i området.

Förhoppningen är att man skall kunna ta ner träden så snabbt som möjligt under ovan nämnda tidsintervall och sedan transportera bort dem på dagtid. Hinner man av någon anledning inte med att få ner alla träd under utsatt tid finns även ett tillstånd för slutförande under tisdag till onsdag natt med samma tidsfönster.

2023-05-03

Avstängning och omledning av gång och cykelväg

Ordinarie gång och cykelväg bakom Slättens förskola, markerat med rött på kartan, är nu avstängd. Omledning från tunnel upp i slänten (grön markering) och en gångbro över schakt är på plats samt skyltning för omdirigering enligt kartbilden nedan.

 

2023-04-24

Omledning av gång och cykelväg

Nu har byggnationen tagit sig under järnvägen och är nu på den västra sida av Järnvägen bakom Slättens förskola. Detta innebär att del av gång och cykelvägen nu delvis behöver ledas om med orange vägvisning. 

 

2023-04-06

Nu är vi på Smedbygatan

Projektet rullar på och byggnationen av fjärrvärmeledning är nu i fullgången på Smedbygatan. Ledningsschaktet är nu framme vid korsningen Smedbygatan och Götarpsvägen. Större delen av Smedbygatan är nu enfilig. Även en tillfällig cykelväg är framtagen. Då det nu är mycket trång att passera, samt att grävmaskiner och lastbilar skall kunna arbeta i området, är det skyltat med genomfartstrafik förbjuden mellan Jönköpingsvägen och Södra Parkvägen.

Arbetet beräknas att pågå fram till juni månad och först då kan vägen åter öppnas upp och barriärer samt skyltning kan plockas bort.

2023-03-15

Ny värmeledning når snart Smedbygatan i Vaggeryd

Under v.12 kommer byggnationen av ny fjärrvärmeledning att nå Smedbygatan i Vaggeryd. Det kommer därefter att bli mycket trångt i området och man måste tillfälligt göra del av nedan markerad sträcka enfilig. På grund av detta kommer det ej vara öppet för genomfartstrafik mellan Södra Parkvägen och Jönköpingsvägen. Gång och cykeltrafik kommer fortsatt att kunna ta sig igenom området både norr- och söderut samt till och från Södra Park. Arbetet på sträckan beräknas vara klart i början av juni.

 

2023-03-14

Ledningsarbetet mellan Vaggeryd och Skillingaryd avancerar

Ledningsarbetet har nu passerat gamla reningsverket i Vaggeryd. Man räknar med att vara framme på Smedbygatan till v.12.

 

2023-03-02

Borrning av rör under järnväg

Arbetet med att borra skyddsrör under järnvägen till Sörgärdsgatan är nu klart. Rören kunde borras fram i sanden utan att något schakt behövdes tas upp på Sörgärdsgatan.

Grävmaskin som laddar med rörBorrigg som driver rören genom sandenSkyddsrör på plats under banvallen

2023-02-20

Tillfällig gång och cykelväg

Gång och cykeltrafik är nu omdirigerad med skyddsbarriärer till en tillfällig väg bredvid befintlig körbana på Jönköpingsvägen. Med anledning av detta har hastigheten begränsats till 30 km/h förbi området. Omdirigeringen kommer att vara fram till och med 30 april.

 

2023-02-17

Ny fjärrvärmeldning

Bilden visar den totala sträckan med fjärrvärmeledning som skall byggas med röd markering. Den orangea markeringen visar sträckan som skall byggas fram till semestern 2023. Totalt skall ca7km ny ledning byggas för att försörja Vaggeryd och Skillingaryds fjärrvärmenät från det nya värmeverket.

Färdig ledning

Här syns Vaggeryds Energis projektledare Ulrika Lahti vid den nya ledningen mellan Skillingaryd till Götafors (grönt prick markerad på kartan). Sträckan gjordes färdig under 2022.

2023-02-16

Nedtagning av träd

Förberedelserna för att ta sig under järnvägen med de nya fjärrvärmeledningen har påbörjats. Några träd behöver tas ner och en grop skall inledningsvis grävas på den västra sidan av järnvägen. Planen är att sedan gräva en grop på den östra sidan (Sörgärdsgatan) under v.9. Därefter skjuts rören under järnvägen och gropen på Sörgärdsgatan fylls tillfälligt igen.

2023-02-09

Nedsatt hastighet mellan Vaggeryd och Skillingaryd

Arbetet med ny fjärrvärmeledning fortsätter. Mellan 20 februari till 30 april kommer ledningsarbetet till den gröna markeringen på kartan. Då kommer cyklister och gångtrafikanter att ledas upp på Jönköpingsvägen längs med den gula linjen. Hastigheten kommer att vara nedsatt längs hela den gula sträckan med fasta skyltar och farthinder. Även barriärer ställs ut som skydd.

2023-02-07

Grävning pågår

Byggnationen av ny fjärrvärmeledning från nya fjärrvärmetomten i på Götafors industriområde mot Vaggeryd pågår för fullt. Här syns en förberedd sträcka bredvid cykelvägen mellan Vaggeryd och Skillingaryd.

 

2023-01-24

Live kamera

Nu kan du följa byggnationen av det nya fjärrvärmeverket via den installerade webbkameran.

Du kan se livebilder och även titta på en Timelapsefunktion över bygg processen.

2022-10-27

Borrning av skyddsrör under järnväg och motorväg

Ett arbetet med att borra skyddsrör på nya fjärrvärmetomten på Götafors industriområde är sedan någon vecka i full gång. Borrningen under E4;an mot Duveled är i det närmaste klart. De rör som skall gå under järnvägen samt under lokalvägen mellan Vaggeryd och Skillingaryd behöver ytterligare några dagars arbete till innan även de är på plats. Totalt rör det sig om 270 meter rör med en diameter av 610mm som skall borras fram. Rören skall senare innehålla de nya fjärrvärmeledningarna som är nödvändigt för framtida leverans av värme till Vaggeryd och Skillingaryd. . Borrningarna utförs av Styrud som använder sig av 2st arbetslag med olika borrningsutrustningar för att lösa uppdragen.

Borrning av rör under järnvägBild på ett metallrörBorrning av rör under motorvägen

 

2022-10-06

Markarbetet är nu påbörjat

Nu har Vaggeryds Energi fått startbesked för markarbeten som nu är i full gång på den nya värmeverkstomten nere på Götafors industriområde. Arbetet kommer att pågå under en längre tid.

2022-05-24

Arkeologisk utredning på nya Värmeverkstomten

Sweco genomförde under april år 2022 en arkeologisk utredning steg 2 med anledning
av att Vaggeryds energi avser att anlägga ett nytt värmeverk söder om Götafors industriområde i Vaggeryds kommun. 

Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa om det inom området finns
lämningar under mark som inte är synliga i dagsläget. Fältarbetet inleddes med besiktning av området inför schaktning. Därefter togs sökschakt upp med grävmaskin. Även extensiv metalldetektering utfördes i schakten.

Under två dagar genomfördes sökschaktning i området. Totalt grävdes 19 sökschakt med en area från 8 till 37 m2 fördelat på hela området. Inget av dessa sökschakt innehöll några spår av fornlämningar.

Utredningen kunde inte påvisa några fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar inom utredningsområdet. Sweco bedömer därför att inga ytterliga arkeologiska åtgärder är nödvändiga.

Även Länsstyrelsen bedömer att ytterligare antikvariska åtgärder inte krävs inom
utredningsområdet.

 

Arkeologisk utgrävning pågår

2020-10-07

Modernisering av fjärrvärmeproduktionen

Vaggeryds Energi AB planerar för en modernisering av fjärrvärmeproduktionen i tätorterna Vaggeryd och Skillingaryd. De två tätorternas fjärrvärmenät som idag är separata ska kopplas ihop för att huvudsakligen försörjas av en gemensam ny fjärrvärmecentral med en strategisk placering centralt i det gemensamma nätet.

Mer information kommer löpande