Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse för vaggerydsenergi.se

Vaggeryds Energi står bakom den här webbplatsen. Det här sidan beskriver hur vaggerydsenergi.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi vill att våra webbplatser och digitala tjänster ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla, oavsett funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel man använder.

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet "Brister på webbplatsen" för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av vaggerydsenergi.se?

Om du behöver innehåll från vaggerydsenergi.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivningen nedan (se rubriken Oskäligt betungande anpassning), kan du kontakta oss på följande sätt:

Kontakta oss om du hittar brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Du kan kontakta oss på följande sätt:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG som är tillsynsmyndighet och påtala det.

Brister på webbplatsen

Webbplatsen har en hög grad av tillgänglighet. Dock finns det vissa brister på vaggerydsenergi.se.se som beskrivs nedan. Vi jobbar kontinuerligt med att försöka få webbplatsen mer tillgänglig.

Allmänna brister

 • Vissa innehållsbärande bilder på vaggerydsenergi.se saknar textalternativ (alt-texter).

För dig med skärmläsare

 • Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade och därför svåra att läsa med skärmläsare. Vi strävar alltid efter att alla PDF-filer ska vara fullt tillgängliga och arbetar löpande med att tillgänglighetsanpassa dessa, men det kan finnas vissa brister ändå i:
  • bilder som saknar eller har felaktiga textalternativ
  • dokument som inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare
  • läsordningen kan vara felaktig
  • text kan i vissa fall ha för dålig kontrast

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • PDF-dokument som publicerats före 23 september 2018 kan ha olika grad av tillgänglighet
 • Filmer publicerade före 23 september 2020 kan sakna text och syntolkning
Oskäligt betungande anpassning

Oskälig betungande anpassning

Vaggeryds energi åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Det förekommer dokument på vaggerydsenergi.se som är producerade av annan aktör. Dessa är inte tillgänglighetsgranskade av Vaggeryds energi.
Hur testar vi webbplatsen?

Vi har använt oss av självskattning, det vill säga intern testning, samt en extern konsult för att bedöma webbplatsens tillgänglighet. Senaste bedömningen gjordes den 16 september 2020.