Frågor & svar

Här hittar du vanliga frågor vi ofta får från kunder och även svar på dessa. För att göra det smidigare för dig att hitta det du söker när det passar dig.

Hur gör jag för att få el till min fastighet?

Här kan du läsa steg för steg om hur det går till  att få fram el till din fastighet.

För dig som behöver el till din fastighet

Om jag ska gräva på min tomt vart vänder jag mig?

Ring vår växel 0393-785 00 eller via Ledningskollen.se

Jag ska fälla ned träd jämte elledning hur gör jag?

Ring vår växel 0393-785 00 så kan vi ge råd och så kommer vi och övervakar på ett säkert sätt.

Jag vill byta huvudsäkringar till större eller mindre gör ni det?

Ja visst gör vi det ring vår växel 0393-785 00 eller kontakta en elinstallatör.Elinstallatören glöm ej för och färdiganmälan.

Väg eller gårdsbelysningslampan lyser ej?

Ring vår växel 0393-785 00 och anmäl detta.

Det ligger ett träd på elledningen

Ring vår växel 0393-78500 och anmäl detta. Obs rör ej trädet.

Kan man få en belysningsstolpe eller kabelskåp flyttat som står i vägen?

Vanligtvis inte om det inte ligger stor risk att det blir påkört. Ring vår växel 0393-785 00 så får vi samråda om detta.

Har ni för och färdiganmälan?

Ja det finns på hemsidan Elnät,Dokument. Obs! detta är för elinstallatörer.

Jag vill ha byggström?

Kontakta din elinstallatör så kontakta han eller hon oss.

Vad bör jag tänka på med en egen solcellsanläggning?

Här finner du lite information om vad du bör tänka på om du skall investera i en egen solcellsanläggning

http://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/publikationer/broschyrer/elsak-flyer-solcellsanlaggningar-ver-2.pdf