Om oss

Om företaget

Välkommen till Vaggeryds Energi. Här kan du läsa mer om de olika delarna av vår verksamhet.

 

Vaggeryds Energi

Är ett av Vaggeryds kommuns helägda bolag. Verksamhetens syfte är att producera och sälja energi i form av fjärrvärme, att handla med elenergi samt att bygga och underhålla nätet för datakommunikation inom kommunen. Bolaget bildades den 1 januari 1995 genom en sammanslagning av Vaggeryds Värmeverk AB Vaggeryds Elverks elhandelsavdelning.

 

Vaggeryds Elverk

Vaggeryds Elverk är ett helägt dotterbolag till Vaggeryds Energi med uppgift att sköta elnätet i nätområdet. Elverket har som mål att ge kunderna en nättjänst som är optimal vad gäller kvalité, service och pris, samt att genom en utbyggd energitjänstdel medverka till att kunderna kan använda sin elleverans på ett så effektivt sätt som möjligt.