Kabelvisning & Trädfällning

Ska du gräva schakta eller spränga intill våra ledningar?

Gör din anmälan om kabelvisning via ledningskollen.se

Genom att registrera dig på ledningskollen.se kan du enkelt få svar från både oss och andra ledningsägare.

Att tänka på vid grävning:

Det kan alltid finnas kablar i marken. Kontrollera alltid innan du gräver. Det är inte bara elkablar som är nedgrävda. Vaggeryds Energi har även optokablar och fjärrvärmeledningar.

 

Ska du fälla träd intill någon av våra luftledningar?

Ring vår växel tel. 0393-785 00

Vi kan ge dig råd och övervaka så att det sker på ett säkert sätt men vi utför inte själva fällningen

Att tänka på vid gallring:

  • Undvik hård gallring närmast ledningen.
  • Tag bort långa och slanka träd samt träd som är direkt hindrande för ledningen.
  • Tag bort träd som lutar in mot ledningen (Dessa träd kan stå uppåt 20 m från ledningen) Behåll i övrigt kanten så orörd som möjligt.

Att tänka på vid slutavverkning:

  • Lämna aldrig en remsa skog mellan hyggeskanten och kraftledningen.
  • Lämna inga fröträd eller andra höga träd så nära ledningen att de kan nå fram till ledningen om de faller omkull.