Anslutningsavgift

Anslutningsavgifter från 2024-02-01

Prislista och rutiner inom Vaggeryds Elverk AB:s nätområde.

Avstånd till närmaste anslutningspunkt (fågelvägen)

Grundkostnad exkl. moms, kr

Grundkostnad inkl. moms, kr

Tillägg per meter exkl. moms, kr

Tillägg per meter inkl. moms, kr

0-200 meter

40 000

48 000

-

-

200-600 meter

40 000

48 000

342

410

600-1 200 meter

176 800

212 160

810

972

1 200- 1 800 meter

662 800

795 360

475

570

Grundavgift + ( (Total sträcka – (200/600/1 200)) * Tillägg per meter ) = Totalsumma

Engångsavgifter säkringskunder inom detaljplanerat område.

Säkring A

Avgift exkl. moms, kr

Avgift inkl. moms, kr

16-25

40 000

44 375

35

50 000

55 469

50

64 000

71 000

63

64 000

71 000

80

80 000

88 750

100

80 000

88 750

125

108 000

119 813

160

108 000

119 813

200

148 000

164 188

  • Över 200 A utgår en engångsavgift för 200 A plus 300 kr/A (375 kr/A). Serviskabel ingår i ovanstående priser. Schakt och återfyllning samt kabelrör inom tomt ingår ej.
  • Vid anslutning av flerbostadshus utgår en engångsavgift efter servissäkringens storlek samt fastighetsabonnemang. Dessutom uttages en avgift 5000:- (6250:-) per mätare utöver fastighetsabonnemanget för att täcka faktiska kostnader för uppsättning, besiktning och administration.
  • Vid anslutning av flera mätare med gemensam servis görs som ovan. Avgift för strömtrafomätare är 10 000:- (12 500:-). Kostnad för servisdimensionering + tillkommande mätare.
  • Vid ändring av abonnemang, exempelvis delning av abonnemang eller flytt av mätarskåp på befintlig servis, tillkommer en avgift baserat på arbetsinsats och rådande omständigheter. Riktmärke skall vara som för flerbostadshus 5000:- (6250:-) per uppsatt/nedmonterad mätare.

Engångsavgifter effektkunder inom detaljplanerat område.

LSP/HSP

 

Avgift

Avgift

exkl. moms, kr/kW

inkl. moms, kr/kW

0,4 kV

~600

750

10 kV

300 + verklig kostnad

375 + verklig kostnad

  • Serviskabel ingår i ovanstående priser. Schakt och återfyllnad samt kabelrör inom tomt ingår ej.
  • Uppgår utbyggnadskostnaden till mer än 1,5 gånger normal avgift utgår en förhöjd engångsavgift.

För offert kontakta Marcus Karlsson på  0393-785 28 eller marcus.karlsson@vaggerydsenergi.se

För offert kontakta Magnus Dauhn på  0393-785 17 eller magnus.dauhn@vaggerydsenergi.se