Frågor & svar

Vanliga frågor och svar

Varför får jag fortfarande fakturor från er trots att jag har bytt elleverantör?

Om du bor i Vaggeryd Energis nätområde kommer du att även i fortsättningen att få en faktura som gäller din elnätskostnad.

Om jag har avtal hos ett annat elhandelsföretag, hur gör jag för att byta?

Ring oss så fixar vi hela bytet. Men kolla först att du inte har ett tidsbundet avtal som kräver att du säger upp det skriftligen. Det är viktigt, missar du det så riskerar du att ditt gamla elbolag tar betalt för att du lämnar dem. Är du osäker, ring oss så hjälper vi dig.

Kostar det att byta elleverantör?

Nej, det kostar inget att byta elleverantör. Kontrollera när ditt nuvarande avtal går ut. Om du säger upp ett tidsbestämt avtal i förväg kan du vara tvungen att betala en avgift till elleverantören.

Kan jag anmäla min flytt i efterhand?

När du flyttar ut från en bostad står du som betalningsansvarig till dess att flytten har registrerats. Om du har glömt att anmäla din flytt ska du göra det så fort som möjligt. Vi kan ej göra flytt bakåt i tiden.

Vad händer när mitt elavtal löper ut?

Vi kommer att skicka dig en påminnelse om att avtalet löper ut i god tid så att du har tid på dig att göra ett nytt val. Om du mot all förmodan skulle glömma att göra ett nytt val så får du ett rörligt avtal hos oss.

Vad är anvisningspris?

Anvisat avtal är en avtalsform som du får när du inte har gjort något aktivt val. Anvisningspriset ligger ofta betydligt högre i pris än andra avtalsformer.

Vad händer med mitt elavtal vid flytt?

Att flytta är ett av få giltiga skäl att bryta ett elavtal utan avgift. Du kan alltså teckna ett avtal på bunden tid, även om du vet att du kommer att flytta under avtalsperioden.

Kostar det något att göra en flyttanmälan?

Hos oss kostar det inget att göra en flyttanmälan. Om du bor i ett annat elnätsområde kan det kosta, du bör därför kolla det med ditt elnätsbolag.