Elnät

Man skulle kunna säga att vi på Vaggeryds Elverk har ett ganska otacksamt jobb. För så länge allt fungerar som det ska, så är det egentligen ingen som lägger märke till vår verksamhet. En av våra viktigaste uppgifter är nämligen att bygga, underhålla och förnya elnätet så att alla abonnenter får den ström de behöver med minsta möjliga avbrott. Det är en uppgift som vi lyckats ganska väl med. Och det gör förstås också att när det väl blir elavbrott, så märks det extra väl. Både för att det numera är ganska ovanligt och att vi blivit alltmer beroende av eltillförseln.

Om vårt elnät

Vaggeryds Elverk ansvarar för överföring av el inom sitt nätområde. Det betyder att vi ansvarar för att du får din el levererad hem till dig. Verksamheten är en monopolverksamhet under tillsyn av Energimarknads-inspektionen. De granskar fortlöpande vår nätverksamhet, våra avgifter och vår leveranssäkerhet.

Fakta (nyckeltal) om elnätet

  2021
Fördelningsstationer 3 st
Nätstationer 284 st
Högspänningsledning 357 km
Lågspänningsledning 549 km
Högspänningskunder 9 st
Lågspänningskunder 4 336 st.
SAIFI (Medelavbrottsfrekvens för långa avbrott) 2021 0,742st
SAIDI (Medelavbrottstid) 2021 35,6 min
CAIDI (Medelavbrottstid för långa kundavbrott) 2021 48,0 min
MAFI (Medelavbrottsfrekvens för korta avbrott) 2021 0,081 st