Entreprenader

Vaggeryds Elverk har en omfattande entreprenadverksamhet inom de områden där vi har resurser, erfarenhet och kunnade.

Vi åtar oss t.ex:

  • Kabelutsättning inom tomter
  • Trädfällning
  • Rördrivning under vägar och järnvägar
  • Svetsning av optofiber
  • Nedplöjning av kabel
  • Periodiskt underhåll av högspänningsställverk

Vill du veta mer?
Kontakta Anders Ericson tel 0393-785 20