Frågor & svar

Här kommer du hitta vanliga frågor vi ofta får från kunder och även svar på dessa.

Det är ljummet/inget varmvatten alls, vad ska jag göra?

Kontakta din rörfirma för felsökning / åtgärd.

Varmvattnet är onormalt hett eller varierar kraftigt i temperatur, vad ska jag göra?

Kontakta din rörfirma för felsökning / åtgärd.

Det är för varmt i huset och / eller det är onormalt hög energiförbrukning / flöde, vad ska jag göra?

Kontakta din rörfirma för felsökning / åtgärd. Normalt används 20 m³ fjärrvärmevatten per MWh. Är anläggningen riktigt bra kan man komma ner mot 17 m³ och omvänt, är den dålig kan det bli väldigt höga förbrukningssiffror. Att optimera sin anläggning så den förbrukar så lite flöde som möjligt är en bra och lönsam åtgärd.

Det är kallt i huset, vad ska jag göra?

Några av de vanligaste felorsakerna är: Cirkulationspumpen och / eller reglerventil står stilla (vanligt fel första höstkylan). Fel inställningar på reglercentral. Smuts i smutssil på inkommande fjärrvärme. Servis-ventil stängd helt eller delvis av misstag. Känner du dig osäker, kontakta i första hand din rörfirma för felsökning / Åtgärd. Vid nedanstående felorsak kontaktar du elfirma för åtgärd: Fel på temperaturgivare. Fjärrvärmecentralen är spänningslös. Manualer för de allra flesta typer av villacentraler VEAB levererat genom åren finns för nedladdning under ”Dokument”.

Det är missljud i min värmeanläggning, vad ska jag göra?

Kontakta din rörfirma för felsökning / åtgärd.

Trycket i värmesystem stiger onormalt mycket, vad ska jag göra?

Kontakta din rörfirma för felsökning / åtgärd. Finns risk att säkerhetsventilen öppnar och vatten spruta ut.

Det droppar från min värmeanläggning, vad ska jag göra?

Kontakta din rörfirma.

Det läcker grönt vatten ur min fjärrvärmecentral, vad ska jag göra?

Kontakta oss på telefon 0393- 785 00 eller ring din rörfirma för åtgärd.

Grönt vatten, vad är Pyranin?

Det är ett rent färgämne med grön färg och flourecerande egenskaper som används i kosmetika och rengörningsprodukter såsom tvål, schampo och diskmedel. Det används även inom energisektorn för att spåra läckor i fjärrvärme- och fjärrkylsystem. Metoden har används sedan slutet av åttiotalet.

Påverkas miljön om det läcker ut grönt vatten fjärrvärmevatten?

I den koncentration som Pyraninet har i fjärrvärmevattnet är lösningen ofarlig.

Om jag får grönt vatten i kranen, färgas då huden och håret grönt?

Nej, det färgar inte huden. Du blir ju inte heller grön när du diskar med ett grönt diskmedel eller använder grönt schampo. I sällsynta fall har ett slitet och ljusblont hår, speciellt i samband med permanent eller färgning, tagit upp den gröna färgen i samband med sköljning med grönt vatten.

Om jag får grönt vatten i kranen, färgas då min tvätt?

Nej, till och med vissa flytande tvättmedel innehåller Pyranin och dessa tvättmedel färgar inte tvätten heller.

Hur länge finns den gröna färgen kvar i fjärrvärmevattnet?

Sannolikt för all framtid. Med tiden minskar koncentrationen eftersom vi fyller med färgat vatten vid underhåll och inkopplingar. När koncentrationen om några år sjunkit så toppar vi upp på nytt till rätt nivå.

Har andra fjärrvärmebolag färgat sitt fjärrvärmevatten?

Ja, de flesta andra bolag färgar sitt fjärrvärmevatten sedan tiotals år. För fjärrvärmeleverantören är det också viktigt att omsättningen av fjärrvärmevatten i nätet är låg då nytt, syrerikt vatten påskyndar korrosion i näten.