Fjärrvärme

- Enkelt, ekologiskt och ekonomiskt

Det bekväma sättet att få varmt i huset

Med fjärrvärme har du en lättskött och driftsäker lösning för värmen i din villa. Fjärrvärmen sköter sig i stort sett själv och finns alltid där. Allt du behöver göra är att vrida på kranen eller elementet så får du den värme du vill ha. I ditt hus finns en fjärrvärmecentral, inte större än ett badrumsskåp, som värmer varmvatten och element. Genom den är huset uppkopplat till det lokala fjärrvärmenätet.

 

Fjärrvärme är miljövänligt!

All fjärrvärme Vaggeryds Energi levererar produceras på anläggningar i Vaggeryd och Skillingaryd.

För produktion av fjärrvärme används lokala biobränslen som består av GROT (grenar och toppar), skogsflis, bioprodukter från närliggande sågverksindustri i form av torrflis, bark och spån samt pellets. Vid störningar i produktionen och vid mycket kallt väder används eldningsolja 1 som reservbränsle. För drift av pumpar, fläktar etc. används endast förnyelsebar el från sol-, vind- och vattenkraft.

 

Askan som bildas från biobränslet bearbetas och återförs till skogsbruket i vårt närområde och på så sätt sluts kretsloppet.

Alla transporter i Vaggeryd Energis fjärrvärmeverksamhet klimatkompenseras med utsläppsrätter.