Driftstatus

Här kan du se status på våra tjänster och planerade stopp.

Driftstörning

Planerade Underhåll

Underhåll 

- Fjärrvärme

Startdatum:

Planerat underhåll på fjärrvärmenätet längs Skogsvägen i Vaggeryd

Onsdag den 24 april mellan 08:00 och 16:00

I samband med ledningsarbetet kan leveransen av värme och varmvatten påverkas eller stundtals utebli.

Fjärrvärmeledningen skall dock betraktas som trycksatt under hela arbetet. Värmeleveransen återupptas så snart arbetet är färdigt.

Avklarade ärenden

Om du upplever problem, kontakta oss för att göra en felanmälan

s ;